Skolestart

Barnet starter i skole d. 1. april i det år, hvor barnet fylder 6 år. Vi forbereder barnet gennem det sidste år i børnehaven. Det sker gennem en række besøg i skolens indskoling og gennem projektforløb for både børnehave og skole. Lokalerne til skolens indskoling ligger op ad børnehavens lokaler. Vi har løbende samarbejde med indskolingslærerne og laver aftaler om samarbejde og besøg. Inden skolestart har vi en forældresamtale med fokus på skolestart. Vi laver en afslutning i børnehaven og forældre til kommende skolebørn inviteres til skolestartsmøde af indskolingslærerne.

Danskforløb om Egon Mathiesens forfatterskab
Fokus på handlingsforløb, skrift, stavning og forholdet mellem ord og billeder

Illustration af SIgne Kjær, forælder