Generelt

Betaling for børnehave og skole foregår via PBS i årets 12 måneder.
Ved indskrivning betales et gebyr på 1500 kr. pr. barn.
Prisen indexreguleres med 2,5 % årligt 1. januar.
Der ydes søskendemodaration fra 2. barn 500 kr.
Opsparing alle 100 kr. Opsparingen er kollektiv og dækker ekskursioner og lejrskole.
Betalingen er inkl. mad.
Børn i børnehaven er garanteret plads i skolen, og de skal ikke betale indskrivningsgebyr ved skolestart

Illustration af Signe Kjær, forælder

Skole

Pr. 1. januar 2020 er prisen pr. måned flg.:
Heltids SFO: 2200 kr.
Skolepenge 0. – 3. kl.: 1560 kr.
SFO 0. – 3. kl.: 640 kr.
Skolepenge 4. – 9. kl.: 2200 kr.
Opsparing alle: 100 kr.

Børnehave

Pr. 1. januar 2020 er prisen pr. måned flg.:
Børn under 3 år: 3110 kr.
Børn over 3 år: 2200 kr.