Hverdagen

Vores hverdag i børnehaven er en kombination af faste elementer og muligheder for at gribe og udvikle spontane ideer. Når børnene møder i børnehaven  fordyber de sig enten i leg eller en kreativ aktivitet. Personalet har sat nogle materialer frem og hjælper børnene ind i dagen afhængig af barnets behov. 

Hver formiddag er vi ude. Det kan være i haven, i skoven eller på tur ud i lokalområdet. Det afhænger af, hvad vi aktuelt er i gang med. I løbet af formiddagen spiser vi et lille måltid sammen, som ofte består af frugt og brød. Når vi er i gang med et projektforløb vil vi ofte lave en aktivitet på værkstedet eller i salen. Aktiviteterne differentieres efter børnenes alder. Vi lægger desuden stor vægt på, at understøtte de ting som børnene er interesserede i. Det kan fx være at skaffe materialer, udføre en idé eller at plante noget i haven. 

Alt hvad vi laver laver har afsæt i, hvordan vi bedst understøtter fællesskabet. Hvilke relationer har brug for at blive styrket? Har nogen brug for ekstra omsorg? Hvordan lærer vi noget nyt om verden, hinanden og os selv? Hvordan udvikler og  skaber vi noget sammen?
Personalets fornemmeste opgave er, at være tilstede sammen med børnene og have blik for, hvordan vi kan inspirere, understøtte og udvikle det enkelte barn og fællesskabet. 

Vi spiser frokost sammen. To dage om ugen får vi varm mad fra Smag i Ebeltoft og de andre dage får vi kold mad, som laves klar i vores eget køkken. Det består af hjemmebagt rugbrød med pålæg, ost, pesto, hummus og grøntsager. Vi lægger vægt på et sundt varieret måltid af lokale råvarer. Vi opfordrer børnene til nye smagsoplevelser og det at vi spiser et fælles måltid understøtter dette.

Efter frokost sover de mindre børn middagssøvn. De større børn leger ofte ude eller vi laver en skoleforberedende aktivitet. Om eftermiddagen når skolebørnene har fri opstår der dagligt aktiviteter og leg mellem børnehavebørn og skolebørnene.

Illustration af Signe Kjær, forælder

Forældresamarbejde

Samarbejdet mellem personale og forældre er et vigtigt aspekt af barnets trivsel i børnehaven. Inden et nyt barn skal starte, samarbejder vi om, hvordan indkøringen kan blive bedst for både barn og forældres tryghed ved den nye hverdag. Derefter har vi en løbende dialog om barnets oplevelser og udvikling. Vi ønsker et tæt samarbejde i gensidig tillid, hvor vi kan være i dialog om alle aspekter af barnets udvikling og læring.

Vi afholder forældresamtaler minimum en gang om året.  Hvis der er perioder, hvor der er behov for at intensivere samarbejdet, aftaler vi flere samtaler. Hvis vi i fællesskab vurdere, at vi har brug for at involvere andre faggrupper i samarbejdet sætter vi det i værk. Det kan være psykolog, specialvejleder, sundhedsplejerske, talepædagog eller fysioterapeut.

Når man vælger en privat børnehave er der desuden nogle forpligtelser udover det daglige samarbejde.  Vi forventer, at man orienterer sig dagligt på intra, og at man deltager i møder, arrangementer, forældrerengøring og arbejdsdage. Forældrenes opbakning er utrolig vigtig for både børnehaven og skolens udvikling og virke. Vi forventer følgende af forældre i børnehaven på Djursland Lilleskole >>