Vedtægter

Her finder du vedtægterne for Djursland Lilleskole >>
De er vedtaget på generalforsamling d. 10. og d. 26. juni 2020 og offentliggjort her d. 3. juli 2020.

Fagmål

Vi følger folkeskolens fælles mål. Men som fri grundskole har vi frihed til at tilrettelægge undervisningen frem mod målene. Læs mere >>

Bestyrelse

Djursland Lilleskole er en selvejende institution. Bestyrelsen er institutionens øverste ledelse. Bestyrelsen er valgt af syv repræsentanter fra forældrekredsen og skolekredsen.

Bestyrelsesformand Karen Krogh
Næstformand Frank Erichsen
Mette Lubek
Helle Kæmpegaard
Henrik Stendorf
Kasper Vindbjerg

Bestyrelsen orienterer løbende om sit arbejde for forældrene på skolens intra.
Link til bestyrelsens beretning >>

Tilsyn

Alle landets skoler har tilsyn af undervisningen. Skolens forældrekreds har valgt, at dette udføres af en certificeret tilsynsførende. Vores aktuelle tilsynsførende er Dorte Ruggaard. Link til seneste tilsynserklæring >>

I dagtilbud er det kommunerne der fører tilsyn. I Norddjurs Kommune er der en tilsynsførende, som laver tilsyn i alle kommunens institutioner. Link til børnehavens seneste tilsynsrapport >>

Trivsel

Alle skoler i Danmark skal udarbejde en antimobbestrategi. Læs mere om vores plan for trivsel, mistrivsel, mobning >>

Evaluering

Vi evaluerer løbende det samlede skoletilbud. Evalueringen inddeles i fagligt standpunkt, undervisningsmiljø og skoleårets planlægning. På de årlige skole/hjem samtaler evalueres elevernes faglige standpunkt.  Hvis der er elever hvor det faglige niveau er under middel, drøftes dette mellem faglæreren og skolelederen, og der lægges en plan for tiltag. Læs mere >>

Nøgletal

Læs her om vores elevers karakterer, overgang til ungdomsuddannelse og se resultaterne sammenlignet med resten af landet >>