EN NY START

Børnehave
Efter lukningen af Djursland Lilleskole har børnehaveforældrene arbejdet intenst på at åbne en ny børnehave. D. 1. marts åbnende Djursland Naturbørnehave i smukke nyrenoverede lokaler. Naturen vil dagligt danne rammen om leg og læring for børnegruppen. Du finder børnehavens nye hjemmeside her >>
Desuden formidler de hverdagen på Facebook og Instagram.

Skole
Efter den nye børnehave er kommet godt fra start giver det tid til overvejelser om en ny skolestart.
Hvis vi starter en ny skole til august 2022, skal vi anmelde det i Undervisningsministeriet inden d. 15. august 2021. Så inden sommerferien vil vi afklare om der skal åbne en ny skole. Så nu begynder foråret at summe….

Djursland Lilleskole er gået konkurs

På trods af opfordringer fra flere partier i Folketinget ønskede undervisningsministeren ikke give de frie grundskoler dispensation for elevtalskravet. Djursland Lilleskole har derfor desværre ikke mulighed for at fortsætte. Skolen er derfor gået konkurs d. 4. februar 2021.

Forældregruppen har samarbejdet om at finde en fælles løsning for elevernes fortsatte skolegang. Størstedelen af eleverne er startet på Rosmus Skole i Syddjurs Kommune.

Djursland Lilleskoles aktuelle situation

For at modtage statsstøtte til at drive en fri grundskole, skal skolen ifølge Friskoleloven have et minimum af elever – det såkaldte elevtalskrav. Djursland Lilleskole lever ikke op til elevtalskravet i Friskolelovens §19 pr. 5/9 2020. Dette skyldes, at der ikke er indmeldt nye elever i forår/sommer 2020 under skolernes lockdown. Forår/sommer er den periode, hvor skolen historisk set plejer at modtage indmeldelser af nye elever. 

Skolen har i september søgt dispensation for elevtalskravet hos Undervisningsministeriet grundet Covid-19. Den 14/12 modtager vi mundtlig besked om, at dispensationsansøgningen ikke bliver imødekommet. Den 16/12 modtager vi en skriftlig partshøring, som vi skal besvare inden 7. januar, hvorefter vi modtager den endelige afgørelse. Fastholder ministeriet sin afgørelse fratages skolen sin statsstøtte i resten af det igangværende skoleår. 

Både efterskoler og frie fagskoler har fået nedsat deres elevtalskrav grundet Covid-19 med den begrundelse, at coronakrisen ikke skal diktere skolelandskabet på den anden side af krisen, og at det skal minde mest muligt om det, vi kender i dag. Altså ønsker Folketinget, at færrest mulige skoler lukker pga. Covid-19.

Djursland Lilleskole mener derfor, at der er grund til at udfordre Undervisningsministerens foreløbige afgørelse. Desuden mener skolen også, at der bør være en dispensationsmulighed for elevtallet pr. 5/9 2021, da pandemien stadig pågår i 2021.

Skolens bestyrelse og leder arbejder derfor på højtryk for at få omstødt den foreløbige afgørelse og er bekendt med, at politiske ordførere fra både Venstre, Konservative, SF og Enhedslisten er forundrede over sagens udfald og aktuelt stiller spørgsmål til ministeren.

Medarbejder søges til børnehaven

Djursland Lilleskole søger pædagog eller pædagogisk medarbejder til børnehaven

Vil du arbejde i et lille, privat dagtilbud, hvor der er tid til det enkelte barn og ro til at være tilstede og nærværende på barnets præmisser? Hvor der er tydelige værdier og høje ambitioner for den hverdag og den pædagogik, vi tilbyder børnene?

Vi tilbyder en 20 timers stilling, som er ledig 1. oktober eller snarest muligt. Der kan på sigt være mulighed for udvidelse af timetallet. 

Du kan være pædagog, pædagogmedhjælper eller noget helt tredje. Det vigtigste for os er de menneskelige egenskaber, du kan bidrage med. 

Vi forventer… 

 • at du er nysgerrig på vores værdier og vores kultur og har stor lyst til at være en del af en reflekteret og bevidst pædagogisk praksis.
 • at du har blik for, hvordan du kan inspirere, understøtte og udvikle det enkelte barn og fællesskabet. 
 • at du er et menneske, der er selvreflekterende, empatisk og autentisk i dit samvær med børn og voksne. 
 • at du har høje ambitioner for den base, barnet skal være en del af, når det ikke er sammen med sine forældre.
 • at du er selvstændig og forstår værdien af et tillidsfuldt og anerkendende forældresamarbejde. 

 Det er ikke et krav, men en bonus, hvis…

 • du har indblik i pædagogisk arbejde med børn i vuggestuealderen.
 • du har kendskab til at arbejde med Den styrkede pædagogiske læreplan.
 • du kan bidrage med en faglighed udover den pædagogiske. Det kan være, du kan et håndværk, har en særlig interesse for natur, bevægelse, musik eller har et kreativt, kunstnerisk virke, som du har lyst til at smelte sammen med dit pædagogiske virke. 

Vi tilbyder…

 • en arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse og kan præge hverdagen og aktiviteterne i børnehaven i den retning, du brænder for.
 • en børnehave, som forældre og personale er stolte af, og hvor vi altid stræber efter at udvikle og optimere kvalitet og pædagogisk bevidsthed.
 • et kollegialt fællesskab, hvor vi løfter sammen og har fælles forståelse for vores vigtige ansvar.
 • smukke lokaler i en landejendom med marker til alle sider og egen skov.

Vi har plads til 15 børn i alderen 0 – 6 år. Det er en del af vores pædagogiske tilgang at skabe relationer på tværs af alder og på tværs af skole og dagtilbud.

Læs mere på: www.djurslandlilleskole.dk. Spørgsmål til stillingen eller til børnehaven kan rettes til leder Kristina Holt på tlf. 51 21 12 75.

Ansøgningsfrist d. 23. sep. kl. 12 til Kristina Holt: kh@djurslandlilleskole.dk

Vi afholder samtaler den 25. september 

Ansættelse pr. 1. oktober eller hurtigst muligt derefter.

Fondsmidler til ny skoleform

I foråret 2020 udvikler vi en ny skoleform. Udviklingsprocessen støttes med 75.000 kr. af Fonden for Entreprenørskab.

Fonden for Entreprenørskab er en privat erhvervsdrivende fond, der er opbygget med en bestyrelse og et repræsentantskab. Fonden er primært finansieret af et 4-ministerielt partnerskab. Bag Fonden står en bestyrelse samt repræsentantskab, hvor dansk erhvervsliv, uddannelsesverdenen og de faglige organisationer er repræsenteret sammen med Partnerskab for innovation og entreprenørskab i uddannelserne, som består af: 

 • Erhvervsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Kulturministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Helt konkret arbejder Fonden for at sikre, at alle elever og studerende færdiggør skole og uddannelse med evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi som både talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi kalder det entreprenant dannelse.