På trods af opfordringer fra flere partier i Folketinget ønskede undervisningsministeren ikke give de frie grundskoler dispensation for elevtalskravet. Djursland Lilleskole har derfor desværre ikke mulighed for at fortsætte. Skolen er derfor gået konkurs d. 4. februar 2021.

Forældregruppen har samarbejdet om at finde en fælles løsning for elevernes fortsatte skolegang. Størstedelen af eleverne er startet på Rosmus Skole i Syddjurs Kommune.