For at modtage statsstøtte til at drive en fri grundskole, skal skolen ifølge Friskoleloven have et minimum af elever – det såkaldte elevtalskrav. Djursland Lilleskole lever ikke op til elevtalskravet i Friskolelovens §19 pr. 5/9 2020. Dette skyldes, at der ikke er indmeldt nye elever i forår/sommer 2020 under skolernes lockdown. Forår/sommer er den periode, hvor skolen historisk set plejer at modtage indmeldelser af nye elever. 

Skolen har i september søgt dispensation for elevtalskravet hos Undervisningsministeriet grundet Covid-19. Den 14/12 modtager vi mundtlig besked om, at dispensationsansøgningen ikke bliver imødekommet. Den 16/12 modtager vi en skriftlig partshøring, som vi skal besvare inden 7. januar, hvorefter vi modtager den endelige afgørelse. Fastholder ministeriet sin afgørelse fratages skolen sin statsstøtte i resten af det igangværende skoleår. 

Både efterskoler og frie fagskoler har fået nedsat deres elevtalskrav grundet Covid-19 med den begrundelse, at coronakrisen ikke skal diktere skolelandskabet på den anden side af krisen, og at det skal minde mest muligt om det, vi kender i dag. Altså ønsker Folketinget, at færrest mulige skoler lukker pga. Covid-19.

Djursland Lilleskole mener derfor, at der er grund til at udfordre Undervisningsministerens foreløbige afgørelse. Desuden mener skolen også, at der bør være en dispensationsmulighed for elevtallet pr. 5/9 2021, da pandemien stadig pågår i 2021.

Skolens bestyrelse og leder arbejder derfor på højtryk for at få omstødt den foreløbige afgørelse og er bekendt med, at politiske ordførere fra både Venstre, Konservative, SF og Enhedslisten er forundrede over sagens udfald og aktuelt stiller spørgsmål til ministeren.