I foråret 2020 udvikler vi en ny skoleform. Udviklingsprocessen støttes med 75.000 kr. af Fonden for Entreprenørskab.

Fonden for Entreprenørskab er en privat erhvervsdrivende fond, der er opbygget med en bestyrelse og et repræsentantskab. Fonden er primært finansieret af et 4-ministerielt partnerskab. Bag Fonden står en bestyrelse samt repræsentantskab, hvor dansk erhvervsliv, uddannelsesverdenen og de faglige organisationer er repræsenteret sammen med Partnerskab for innovation og entreprenørskab i uddannelserne, som består af: 

  • Erhvervsministeriet
  • Undervisningsministeriet
  • Kulturministeriet
  • Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Helt konkret arbejder Fonden for at sikre, at alle elever og studerende færdiggør skole og uddannelse med evner til at tænke nyt, se muligheder og omsætte ideer til værdi som både talentfulde iværksættere og værdifulde medarbejdere til gavn for Danmark. Vi kalder det entreprenant dannelse.